circular 27

Apreciats clients, A continuació resumirem les principals novetats de la Llei 21/2021, de 28 de desembre, de garantia del poder adquisitiu de les pensions i altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions. També resumirem les principals novetats del Real Decret 65/2022, de 25 de gener, ja que procedeix al desenvolupament de les previsions contingudes a l’anterior llei. Llei 21/2021, del 28 de desembre, de garantia del poder adquisitiu de les pensions i d’altres mesures de reforç de sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions. JUBILACIÓ ANTICIPADA Jubilació anticipada voluntària …

circular 26

Estimats clients, amb la present circular els comuniquem les bases reguladores de la concessió d’ajudes per la digitalització de petites empreses, microempreses i persones autònomes, que té per objecte l’adopció de solucions de digitalització incloses en el Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa, d’acord amb l’Ordre ETD/1498/2021, de 29 de desembre. El programa, anomenat Kit Digital, està dirigit a la transformació digital de pimes i autònoms, mitjançant l’accés a un gran catàleg de solucions digitals i agents digitalitzadors que ofereixen aquests serveis (per tant, NO consisteix en una ajuda econòmica directa, sinó en un bo digital amb una quantia…

circular 25

Apreciats clients, A continuació resumirem les principals novetats del Decret Llei 32/2021, de 28 de desembre sobre les mesures urgents per la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball. CONTRACTACIÓ TEMPORAL Contractes formatius 1- Contracte de formació en alternança • Anteriorment era el contracte per la formació i aprenentatge. • L’objectiu del contracte és compatibilitzar l’activitat laboral amb els processos formatius en l’àmbit de la formació professional, els estudis universitaris o del catàleg de qualificacions professional del sistema nacional del treball. • La duració mínima serà de 3 mesos i la màxima…

CIRCULAR 24

A continuació resumirem les principals novetats del Reial Decret- Llei 18/2021, de 28 de setembre sobre les mesures urgents per la protecció del treball, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball i Reial Decret 817/2921, de 28 de setembre pel qual es fixa el salari mínim professional per l’any 2021. Pròrroga dels ERTES vinculats a la crisi pandèmica (art. 1 RDL) L’article 1 preveu la pròrroga dels expedients de regulació temporal de treball vigents fins al 28 de febrer de 2022. La pròrroga es farà amb una prèvia presentació de sol.licitud entre l’1 i el 15 d’octubre…

Circular 23

Barcelona, a 1 de juny de 2021. Apreciats clients, A continuació resumirem les principals novetats del Reial Decret- Llei 11/2021, de 27 de maig sobre les mesures urgents per la defensa de llocs de treball, reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms. Pròrroga dels ERTES de força major i mesures extraordinàries en matèria de cotització (art. 1 RDL) L’article 1 preveu la pròrroga automàtica de l’ERTE per força major, per limitació o per impediment fins al 30 de setembre de 2021.   1.ERTE per força major: Els ERTES per força major previstos en l’article 22 del RDL 8/2020, del…

Circular 22

  NOTA INFORMATIVA NORMATIVA REGLAMENTARIA EN MATÈRIA D’IGUALTAT Estimats clients, Mitjançant la present ens dirigim a vostès amb motiu de l’entrada en vigor de dues normes complementàries amb un nexe comú que es situa en el principi d’igualtat. Es tracta del Reial Decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i es modifica el Reial Decret 713/2020, de 28 de maig, sobre el registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball i el RD 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes (aplicable a totes les empreses amb…

circular 21

Barcelona, a 15 de març de 2021. Estimats clients, amb la present circular els comuniquem les noves ajudes directes a autònoms i empreses per al suport a la solvència i reducció de l’endeutament del sector privat, aprovades en el títol I del Reial Decret Llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. En concret, els destinataris de l’ajuda seran empresaris o professionals i empreses que realitzin una activitat que es classifiqui en algun dels codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques –CNAE 09– previstos en…

Circular 21

Barcelona, a 15 de març de 2021. Estimats clients, amb la present circular els comuniquem les noves ajudes directes a autònoms i empreses per al suport a la solvència i reducció de l’endeutament del sector privat, aprovades en el títol I del Reial Decret Llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. En concret, els destinataris de l’ajuda seran empresaris o professionals i empreses que realitzin una activitat que es classifiqui en algun dels codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques –CNAE 09– previstos en…

Circular 20

Barcelona, a 28 de gener 2021. Apreciats clients, A continuació resumirem les principals novetats del Reial Decret- Llei 2/2021, que va entrar en vigor el dia 26 de gener del 2021, d’esforç i consolidació de mesures socials en defensa d’ocupació. Pròrroga dels ERTES de força major i mesures extraordinàries en matèria de cotització (art. 1 RDL) L’article 1 preveu la pròrroga automàtica del ERTE per força major, per limitació o per impediment fins al 31 de maig de 2021. 1. ERTE per força major: Els ERTES per força major previstos en l’article 22 del RDL 8/2020, del 17 de març,…

Circular – 19

  Barcelona, a 24 de novembre de 2020.   Apreciats clients,   A continuació resumirem les principals novetats de la Resolució SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.     Article 2 Confinament perimetral   Queda restringida l’entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, amb les mateixes excepcions mencionades en anteriors circulars.   Des de divendres a les 6.00 h fins dilluns a les 6.00 h queda limitada l’entrada…

Circular – 18

  Estimats clients,   A continuació us informem les noves mesures financeres relacionades amb els préstecs ICO, aprovades en el Reial Decret Llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària.   –          Ampliació de la data màxima de sol·licitud: El termini establert inicialment per a la concessió d’aquests avals amb garantia de l’ICO finalitzava el 31 de desembre de 2020. A causa de l’evolució de la pandèmia, aquest termini s’amplia fins al 30 de juny de 2021.   –          Ampliació del període de carència: Es…

Circular – 17

  Barcelona, a 2 de novembre de 2020.     Apreciats clients,   A continuació resumirem les principals novetats de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, on la durada que s’estableix per les mesures previstes en aquesta resolució serà de 15 dies.   Limitació d’entrada i sortida de persones (Article 2 de la Resolució SLT/2700/2020) Queda restringida l’entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per aquells…